Czy zostaną stworzone specjalne projekty dotacyjne dla przedsiębiorców z sektora turystyki?

Czy zostaną stworzone specjalne projekty dotacyjne dla przedsiębiorców z sektora turystyki? NIE, przynajmniej na tym etapie nie było planów w...

Jaki dokument powinien być dokumentem źródłowym wykorzystanym do obliczenia liczby pracowników?

Jaki dokument powinien być dokumentem źródłowym wykorzystanym do obliczenia liczby pracowników? Dokumentem, na który można się powołać jako...