Powrót

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

dziewczynka w kapeluszu siedząca na walizce
Trwa stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, a w konsekwencji odmrażanie branży turystycznej. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego możliwa będzie organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nadzwyczajna sytuacja związana z koronawirusem wymaga jednak specjalnych rekomendacji, aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku oraz kadry.

W trosce o bezpieczeństwo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.

Celem wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku, ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem, zapewnienie stosowania się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej) oraz kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

Szczegóły dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.