Powrót

Rusza dofinansowanie wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego – wspólne działanie rządu i marszałków województw

Rusza dofinansowanie wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego – wspólne działanie rządu i marszałków województw

laptop leżący na stole
Po konsultacjach rządu z marszałkami województw 2,6 mld zł zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. Szacuje się, że te pieniądze uratują prawie 500 tysięcy miejsc pracy. Pieniądze pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników), którym spadły obroty, będą mogły skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników będą mogły skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące. Pieniądze będą przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofinansowanie (elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl firmy mają już od dzisiaj. Dzień później usługa zostanie uruchomiona dla osób samozatrudnionych. Wkrótce ruszy wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Bieżące informacje dostępne tutaj.

 

plakat o dofinansowaniu wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego