Powrót

Portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

grafika ozdobna, męska ręka wskazuje na obrazek domu
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nowy portal internetowy. Przedsiębiorcy będą mogli łatwo wypełnić swoje obowiązki wobec Funduszu, z kolei klienci będą mogli szybko sprawdzić czy dane biuro turystyczne działa legalnie tzn. czy posiada wpis do Ewidencji i odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności, a także dowiedzieć się jakie są procedury postępowania w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych i sprawdzić status swojej wypłaty ze środków Funduszu.

Przedsiębiorcom turystycznym nowy Portal TFG umożliwi przede wszystkim kompleksową realizację obowiązków w zakresie składania deklaracji, korygowania ich i uiszczania składek na rzecz TFG. Za pośrednictwem portalu przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób komunikować się z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym co istotnie ułatwia funkcjonowanie w obecnej sytuacji.

Portal pełni również funkcję bazy danych. Dzięki uzyskanemu dostępowi do bieżących raportów, w tym także do zbiorczych danych na temat całego rynku, przedsiębiorcy będą mogli śledzić trendy i dostosowywać swoje działania do panujących warunków, a podróżni dowiedzieć się jakie są ich prawa oraz jaki jest zakres ochrony wynikający z systemu zabezpieczeń finansowych na rynku usług turystycznych. 

Portal znajduje się na stronie internetowej: https://tfg.ufg.pl/