Powrót

Konkurs ofert na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce

Konkurs ofert na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce

widok na krakowski rynek z lotu ptaka
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Szczegóły dotyczące konkursy dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, pod linkiem.