Powrót

Fundusze Norweskie wspierają mobilność naukowców – aplikacja do 16 czerwca!

Fundusze Norweskie wspierają mobilność naukowców – aplikacja do 16 czerwca!

splecione dłonie

Trwa konkurs POLS adresowany do naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. W ramach programu "Badania podstawowe", finansowanego z Funduszy Norweskich, na badaczy czekają granty o łącznej wysokości ponad 7 milionów euro. Aplikacje można składać do 16 czerwca. Naukowcy mogą się starać o dofinansowanie do projektów w wysokości od 100 do 200 tysięcy euro. Środki z POLS można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, organizację wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Instytucją wdrażającą Program "Badania podstawowe” jest Narodowe Centrum Nauki. Więcej