Powrót

Certyfikacja obiektów turystycznych

Certyfikacja obiektów turystycznych

Widok z góry na bramę zamku w Korzkwi
Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna certyfikację podmiotów turystycznych realizujących program Polski Bon Turystyczny. Celem projektu jest promocja obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, którzy świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Projekt certyfikacji podmiotów turystycznych opiera się na dwóch działaniach. Pierwszym z nich jest samoocena - wszystkie podmioty turystyczne, które chcą wziąć udział w certyfikacji powinny zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej certyfikat.pot.gov.pl/

Projekt został podzielony na dwa działania.

I etap działania – zgłoszenia do 31.05.2021!

Przedsiębiorcy proszeni są o samodzielne potwierdzenie stosowania dobrych praktyk zgrupowanych w kilku kategoriach.  Wśród nich znajdują się m.in. udogodnienia dla dzieci, współpraca pomiędzy podmiotami turystycznymi i pakiety usług, aktualizacja danych w bazie POT, sposób informacji i promocji bonu oraz przestrzeganie norm bezpiecznego wypoczynku, w tym zasad higieny, takich jak umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk czy masek ochronnych dostępnych dla gości, dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu udostępnianego gościom, zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami i gośćmi czy posiadanie i przestrzeganie procedur postępowania w przypadku podejrzenia u osoby przebywającej w obiekcie zakażenia koronawirusem.

W katalogu kryteriów dużo miejsca zajęły kwestie udogodnień dla rodzin z dziećmi, takich jak menu dziecięce, wyposażenie restauracji w foteliki do karmienia, dostępność dodatkowego wyposażenia jak np. łóżeczka i przewijaki dla niemowląt, zabezpieczenia w pokojach czy atrakcje dla dzieci na świeżym powietrzu - ogród, plac lub kącik zabaw, boisko, obecność animatorów czasu wolnego.

Odrębną kategorię stanowi możliwość przyjmowania i zapewnienie udogodnień dla gości z niepełnosprawnościami. Miejsca wyróżnione certyfikatem można już dziś znaleźć na mapie dostępnej na stronie internetowej Polskiego Bonu Turystycznego bonturystyczny.gov.pl oraz stronie projektu certyfikat.pot.gov.pl.

Turyści będą mogli rozpoznać je także po specjalnych oznaczeniach umieszczonych bezpośrednio w obiektach, na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz Katalogu Dobrych Praktyk i certyfikowanych obiektów, który zostanie wydany przez Polską Organizację Turystyczną po zakończeniu projektu.

Promocja bezpiecznych podróży nie kończy się jednak wraz z zakończeniem projektu

Zestaw wypracowanych narzędzi, praktyk i standardów bezpiecznego wypoczynku będzie służyć jako wzór do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży i poszerzania bazy bezpiecznych obiektów w całej Polsce.