Powrót

2,6 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Fnduszu Społecznego

2,6 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Fnduszu Społecznego

laptop na biurku, na ekranie postać mężczyzny

Instrument dopłat do wynagrodzeń zapobiegający zwolnieniom jest częścią Tarczy Antykryzysowej, jest on przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samozatrudnionych i NGO. Na ten cel Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej razem z marszałkami województw przeznaczyli 2,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymana pomoc jest bezzwrotna, o ile pracodawca utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskał. Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP) poprzez platformę praca.gov.pl

Więcej...