Powrót

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

laptop na stole a w tle tablica kredowa

20 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dokumenty wraz z wykazem zmian są dostępne w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami