Powrót

Wykaz aktów prawnych dotyczących koronawirusa

Wykaz aktów prawnych dotyczących koronawirusa

zdjęcie przedstawia symbol paragrafu prawniczego

Pliki do pobrania:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) (756 kB)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (285 kB)
 3. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (594 kB)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539) (326 kB)
 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysyowych (Dz. U. 2020 poz. 374) (266 kB)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (294 kB)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (362 kB)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (314 kB)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (308 kB)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (312 kB)
 11. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujacych działalnosc lecznicza polegajaca na udzielaniu swiadczen opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (571 kB)
 12. Polecenie Nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych (173 kB)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (358 kB)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii.pdf (pobierz)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pobierz)

Za https://wsse.krakow.pl/page/akty-prawne-dot-koronawirusa/