Powrót

Wspieramy turystykę szkolną. Program dla małopolskich gmin „Odkrywam Małopolskę”

Wspieramy turystykę szkolną. Program dla małopolskich gmin „Odkrywam Małopolskę”

turyści odpoczywający na łące w gorach
Małopolska to jeden z najpiękniejszych, ale też najbardziej niepowtarzalnych regionów w Polsce . To właśnie tu znajdziemy bezcenne zabytki, odkryjemy lokalny folklor, zachwycimy się przepięknymi krajobrazami, a także skosztujemy niepowtarzalnych, tradycyjnych potraw. Teraz, dzięki nowemu projektowi „Odkrywam Małopolskę”, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu.

Pilotażowy projekt „Odkrywam Małopolskę” ma także na celu wsparcie branży turystycznej w poprzez ożywienie turystyki szkolnej. Organizując wyjazdy dla dzieci i młodzieży z małopolskich szkół wesprzemy przewoźników, przewodników, lokalnych wytwórców, właścicieli obiektów noclegowych oraz instytucje kultury i nauki działające w Małopolsce.

Projekt będzie realizowany we współpracy z małopolskimi gminami. Pula środków przeznaczonych przez samorząd województwa na realizację tego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z założeniem że Województwo Małopolskie pokryje do 70% kosztów wyjazdów, a pozostałe min. 30% będzie pochodzić ze środków gminnych. Pomoc finansowa na realizację projektu, zostanie udzielona małopolskim gminom na podstawie stosownej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest organizacja krajoznawczo-turystycznych wycieczek trwających od 1 do 5 dni, w których dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w okresie od września do grudnia br. Warto podkreślić, że wycieczki będą miały miejsce wyłącznie na terenie naszego województwa. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca br.

Więcej informacji do pobrania tutaj.