Powrót

Wspieramy turystykę rowerową – do 31 sierpnia trwa nabór wniosków o uzyskanie Certyfikatu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom

Wspieramy turystykę rowerową – do 31 sierpnia trwa nabór wniosków o uzyskanie Certyfikatu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom

rower oparty o drzewo, na dalszym planie siedzące osoby
Turystyka rowerowa jest ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego w Europie. Wzrost popytu na turystyczne wyjazdy rowerowe potwierdzają zarówno dane Europejskiej Federacji Cyklistów jak i badania Polskiej Organizacji Turystycznej.

W ciągu ostatnich kilku lat w Małopolsce przybyło prawie 600 km tras rowerowych, 60% z nich to drogi odseparowane od ruchu samochodowego, pozostałe 40% to drogi o niskim natężeniu ruchu samochodowego lub wygodne “szutrówki”. To pozwala już mówić nie tylko o rekreacji ale
o turystyce rowerowej.

Rozwój tras rowerowych VeloMałopolska to także działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek oraz utworzenie na bazie tras kompleksowego, zintegrowanego produktu turystycznego (powiązanie ścieżek z ofertą gastronomiczną, noclegową, serwisami rowerowymi itp.). Stworzenie Systemu Certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzyście ma jednak na celu nie tylko tworzenie wysokiej jakości produktu turystycznego VeloMałopolska, który oferuje turystom kompleksową usługę, ale przede wszystkim pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej i promocję mniejszych miejscowości. Takie systemowe rozwiązania od lat funkcjonują w różnych krajach Europy, stanowiąc ogromne ułatwienie w planowaniu i odbywaniu podróży turystom rowerowym.

Nabór wniosków o uzyskanie certyfikatu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom  trwa do 31 sierpnia. Nabór dotyczy tylko obiektów położonych w pasie do 15 km od sieci tras VeloMałopolska.

Udział w systemie rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny. Podmiot w każdej chwili może zrezygnować z udziału w systemie bez żadnych konsekwencji finansowych.

grafika ozdobna logotyp MPR

Kto może ubiegać się o certyfikat MRP?

Podmioty, które mogą starać się o certyfikat to obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne, informacje turystyczne oraz pozostałe obiekty usługowe, świadczące usługi, które mogą być przydatne rowerzystom w trakcie podróży.

 • OBIEKT NOCLEGOWY - obiekt musi zapewniać minimum 6 miejsc noclegowych oraz możliwość skorzystania z noclegu na jedną dobę. Obiekt hotelarski skategoryzowany lub inny (nieskategoryzowany).
 • OBIEKT GASTRONOMICZNY – obiekt musi zapewniać przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Całoroczny lub sezonowy.
 • ATRAKCJA TURYSTYCZNA – do której wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, która posiada swojego zarządcę np. zabytek (architektoniczny, sakralny, archeologiczny, etnograficzny, zabytkowy cmentarz), muzeum, galeria sztuki, park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat, jaskinia, podziemna trasa turystyczna, kąpielisko, basen termalny, aquapark, zorganizowane miejsce do wędkowania, platforma, wieża widokowa, rejs statkiem, przejazd zabytkową kolejką lub drezyną, i inne.
 • INFORMACJA TURYSTYCZNA - Obiekt musi należeć do sieci informacji turystycznej spełniający wymogi określone przez Polską Organizację Turystyczną. Oznakowany specjalnym znakiem „i”, zgodnie z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
 • OBIEKT USŁUGOWY (POZOSTAŁY) - Obiekt świadczący usługi, które mogą być przydatne rowerzyście podczas podróży np. serwis rowerowy, wypożyczalnia rowerów i sprzętu turystycznego, biuro podróży, przewoźnik osobowy, stacja paliw, galeria handlowa, sklep  spożywczy, wielobranżowy i inne.

Kryteria obowiązkowe do spełnienia w celu ubiegania się o certyfikat MPR:

 • Kryterium: bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje wydzielonym terenem w formie „parkingu rowerowego” wyposażonym w stojaki rowerowe umożliwiające bezpieczne przypięcie roweru do stojaka.
 • Kryterium: nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot zapewnia rowerzystom narzędzia, pozwalające na dokonanie podstawowych napraw i regulacji roweru.
 • Kryterium: posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów oznacza, że dostępna jest w obiekcie w widocznym miejscu aktualna informacja o pobliskich serwisach i sklepach rowerowych z telefonami i godzinami otwarcia lub też obiekt oferuje odpłatnie części zamienne do rowerów, o charakterze typowym.
 • Kryterium: posiadanie informacji/odnośnika do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl oznacza, że dostępna jest w obiekcie w widocznym miejscu informacja o stronie internetowej, na której można pobrać mapy, w tym do samodzielnego wydruku, oraz informacje o atrakcjach i ślady GPS tras rowerowych w Małopolsce.
 • Kryterium: możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje minimum 6 miejscami noclegowymi i deklaruje gotowość przyjmowania rowerzystów na jedną dobę hotelową.
 • Kryterium: bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot posiada zamykane, wydzielone i przeznaczone do tego celu pomieszczenie, w którym można nieodpłatnie (w cenie noclegu) zostawić rowery wraz z częścią bagażu.

Jak złożyć wniosek?

Przesyłając zgłoszenie poprzez specjalnie w tym celu przygotowany formularz zgłoszeniowy. https://www.malopolska.pl/mpr

Regulamin naboru oraz wszystkie dodatkowe informacje (w tym filmy instruktażowe) znajdują się na stronie internetowej https://narowery.visitmalopolska.pl/mpr