Powrót

Wspierajmy małopolskie zakłady aktywności zawodowej!

Wspierajmy małopolskie zakłady aktywności zawodowej!

Maseczka wielorazowa z haftem

W trudnej sytuacji w czasie pandemii znalazły się zakłady aktywności zawodowej. Wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki, zapewniają zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami, wymagającym specjalnych i chronionych warunków pracy. Kupując maseczki i inne artykuły wytwarzane przez pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz korzystając z oferowanych przez nie usług, przyczynimy się do wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i pomożemy im lepiej znieść obecną sytuację izolacji i niepewności. Więcej...