Powrót

Tarcza Antykryzysowa dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa

Tarcza Antykryzysowa dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa

na biurku leży notes i długopis

W związku z wejściem w życie art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wzór wniosku oraz wzór wykazu pracowników dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa, którzy mogą starać się o dofinansowanie do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj więcej.