Powrót

Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy”

Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy”

górska łąka z kwiatami i ziołami
W Łącku podpisano porozumienie w sprawie Klastra Turystycznego, mającego za zadanie rozwinąć rynek usług turystyki historycznej i kulturowej.

Długoterminowy plan działań obejmuje perspektywę lat 2020-2030. W skład Klastra wchodzą przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego, zaangażowane w powstanie i rozwój Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”. Przeczytaj więcej.