Powrót

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”

Widok na kładkę z lotu ptaka
Masz pomysł na ciekawą ofertę turystyczną? Chciałbyś zaprezentować swój region szerokiej publiczności? Cenisz lokalne atrakcje i produkty i chciałbyś, żeby doceniły je także inne osoby? Zależy Ci na uporządkowaniu przestrzeni turystycznej w miejscu, w którym żyjesz i odpoczywasz? Leży Ci na sercu komfort turystów wędrujących po szlakach? Ten konkurs jest zatem dla Ciebie. Właśnie ruszyła kolejna edycja „Małopolski Gościnnej” – konkursu, w którym projekty mogą składać organizacje pożytku publicznego działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa i angażujące się w promocję turystyczną Małopolski. Na wnioski czekamy do 22 kwietnia br.

To kolejna szansa na realizację ciekawych przedsięwzięć turystycznych. Konkurs przewiduje wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia, aktywizacji i promocji produktów i ofert turystycznych, w tym w zakresie turystyki rowerowej oraz ekoturystyki, poprawy standardu infrastruktury turystycznej oraz kształtowania przestrzeni turystycznej regionu, rozwoju oferty wydarzeń i przedsięwzięć środowiska branży turystycznej oraz podnoszenia kompetencji przedsiębiorców i osób pracujących w sektorze turystyki.

Mamy świadomość, że rynek usług turystycznych – mocno osłabiony przez pandemię COVID-19 – potrzebuje wsparcia. Dlatego w tej edycji konkursu „Małopolska Gościnna” przewidzieliśmy blisko 3 miliony złotych na dofinansowanie projektów turystycznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Liczymy na ciekawe, nowatorskie pomysły, które wzmocnią wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego i przede wszystkim bezpiecznego kierunku turystycznego, a także będą promować mniej znane rejony naszego regionu – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Konkurs dedykowany jest organizacjom pożytku publicznego działającym w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Przygotowując oferty należy pamiętać, że zgłaszane inicjatywy mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 1 maja i trwać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są pod linkiem.

UWAGA: w tym roku, po raz pierwszy, oferty należy przygotować i złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl Jeśli zatem uznasz, że masz pomysł na interesujący projekt i chciałbyś go zrealizować w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”, to jeśli jeszcze nie posiadasz, koniecznie załóż konto w Generatorze eNGO i prześlij nam swoją ofertę. Nie zapomnij jednak, żeby wygenerowaną w systemie ofertę, wydrukować, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Możesz to zrobić osobiście, składając ją na dzienniku podawczym Urzędu (Kraków, ul. Racławicka 56, w godz. 8.00 - 16.00.), wysłać pocztą (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków – liczy się data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego) lub przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Przygotowując ofertę pamiętaj także, że z uwagi na sytuację wywołaną pandemią COVID-19, zadania muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych. Na Wasze oferty czekamy do 22 kwietnia br.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” dofinansowało 88 projektów na łączną kwotę 3 629 000 zł.