Powrót

Rusza kampania „Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo”

Rusza kampania „Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo”

turyści płynący tratwą przełomem Dunajca
"Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo" - to hasło pierwszej odsłony letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją na temat oferty turystycznej, stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo.

Kampania pobudzająca do odkrywania Małopolski na nowo oraz promująca małopolskie atrakcje turystyczne opiera się na prezentacji wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Jej celem jest „rozbudzenie ciekawości” i zainteresowania regionem. Pokazanie przykładowych propozycji do letnich wędrówek, skutkować będzie zwiększeniem ruchu turystycznego wewnątrz województwa, co w efekcie da realne wsparcie branży. Zakładamy, że prezentowane projekty będą wspierały małopolskich przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne. Promując obiekty i atrakcje turystyczne, chcemy pomóc jak najszybciej odbudować rynek turystyczny.

Więcej.