Powrót

Przyjmowanie wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR rozpoczęte!

Przyjmowanie wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR rozpoczęte!

grafika ozdobna, dłoń mężczyzny, palcem wskazuje na nas
W poniedziałek 27 kwietnia br. program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia.

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. 

Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 r. Regulamin ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm dostępny jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Planuje się, że uruchomienie programu Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm i nabór wniosków odbędzie się za kilka dni. Więcej...