Powrót

Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.

dziewczynka w okularach słonecznych

Małopolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r. Szczegóły...