Powrót

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

mapa Europy
Obecnie gospodarki europejskie zmagają się z negatywnymi konsekwencjami pandemii spowodowanej przez koronawirus. Ta szczególna sytuacja wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków.

Za sprawą Polski i innych krajów członkowskich, Komisja Europejska uelastycznia przepisy dotyczące funduszy unijnych. Od dziś obowiązuje drugi pakiet legislacyjny dla działań antycovidowych.

Pakiet legislacyjny obowiązuje od 24 kwietnia 2020 roku, czyli od momentu oblikowania go w Dzienniku Urzędowym UE.  O jego założeniach przeczytasz tutaj.