Powrót

Muzyka na Wielki Tydzień - koncerty online Opery Krakowskiej

Muzyka na Wielki Tydzień - koncerty online Opery Krakowskiej

gmach opery krakowskiej

W czasie zagrożenia pandemią, gdy jesteśmy zmuszeni do izolacji, a instytucje kultury zawiesiły swoją działalność, życie muzyczne przenosi się do sieci. Więcej