Powrót

Miliard złotych na walkę z pandemią w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – podsumowanie działań samorządu

Miliard złotych na walkę z pandemią w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – podsumowanie działań samorządu

przymocowana na murze budynku tablica informacja:

Małopolska przeznaczyła na walkę z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami prawie 1 mld zł.

tarcza małopolska 1 mld zł na walkę z covid19

Samorząd województwa małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. W sumie zaangażowanych zostało około 1 miliard złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki. Środki, na łagodzenie skutków pandemii, pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Po wybuchu pandemii najważniejsze było leczenie chorych i ratowanie życia mieszkańców Małopolski.  Kwota 190 mln zł, jaka została przeznaczona na realizację pakietu medycznego,  pozwala skutecznie doposażyć zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i służby medyczne w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem.

plakat Małopolska tarcza 190 mln zł Pakiet Medyczny

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom w gospodarce małopolski samorząd w ramach pakietu przedsiębiorczości przekazał 320,5 mln zł. Celem podjętych działań jest ochrona przedsiębiorstw i miejsc pracy, które są filarem gospodarki. Pakiet przedsiębiorczości to konkretne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie zatrudnienia w firmach - tzw. bon rekompensacyjny. Łączna liczba pozytywnie ocenionych wniosków wyniosła 4 456.

plakat Małopolska Tarcza Pakiet Przedsiębiorczości

Z kolei w ramach pakietu płynności finansowej - małopolscy przedsiębiorcy, poszkodowani w wyniku w pandemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych warunkach. Na ten mechanizm przeznaczono ze środków unijnych 111 mln zł. Ofertę pożyczek udostępniono we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Małopolska Tarcza Pakiet Płynności Finansowej

Pakiety społeczny, a także edukacyjny, stanowią kolejne elementy Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W ramach pakietu społecznego 55,2 mln zł trafi do placówek opieki całodobowej, w tym domów pomocy społecznej.

plakat Małopolska Tarcza Pakiet Społeczny

 Natomiast zadaniem pakietu edukacyjnego, opiewającego na kwotę 35 mln zł, jest wsparcie uczniów i kadry pedagogicznej w procesie zdalnego nauczania.

plakat Małopolska Tarcza Pakiet Edukacyjny

Małopolską Tarczę Antykryzysową wieńczy pakiet rozwoju (279 mln zł) przeznaczony na działania związane z rewitalizacją małych małopolskich miast i miasteczek oraz licznymi regionalnymi inwestycjami.

plakat Małopolska Tarcza Pakiet Rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z folderem przedstawiającym zakres i działania samorządu województwa w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. (PDF)