Powrót

Małopolskie Bony Rozwojowe plus

Małopolskie Bony Rozwojowe plus

grafika dłonie na klawiaturze laptopa
Firmy z Małopolski mogą zgłaszać się do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”.

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm z Krakowa oraz powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego oraz  myślenickiego, którzy planują podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników. Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Więcej... 

System Informatyczny oraz wszelkie informacje są dostępne na stronie projektu pod adresem https://www.marr.pl/mbonplus/