Powrót

Małopolska: cztery scenariusze rozwoju sytuacji w turystyce

Małopolska: cztery scenariusze rozwoju sytuacji w turystyce

oznakowanie turystyczne umieszczone na drzewie
Małopolska Organizacja Turystyczna i Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place opracowały  dokument pt. „Prognozy dotyczące scenariuszy rozwoju sytuacji w gospodarce turystycznej w Małopolsce do roku 2021 wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki turystycznej”, w którym przedstawiono cztery realne scenariusze rozwoju sytuacji w turystyce w Małopolsce – od najbardziej optymistycznego do najbardziej pesymistycznego.

Jak podkreślają autorzy, głównym celem opracowania przygotowanego z myślą o samorządach, jest prezentacja możliwych, średniookresowych scenariuszy rozwoju wydarzeń w branży turystycznej regionu wraz z sugerowanymi działaniami naprawczymi i adaptacyjnymi, uwzględniającymi nowe uwarunkowania funkcjonowania turystyki.

Autorzy przygotowali po dwa skrajne warianty: pozytywny i negatywny i cztery realne i odmienne scenariusze.

Najbardziej pozytywny dla branży turystycznej, nazwany „Wyczekana normalność”, zakłada optymalne i stosowne do sytuacji działania rządu w walce z epidemią oraz zachowania konsumenckie zbliżone do takich jakie przejawili turyści zanim świat opanowała pandemia.

Scenariusz negatywny, zwany „Małopolska musi poczekać”, jest całkowitym przeciwieństwem pierwszego. Zakłada, że regulacje prawne i tempo ich wprowadzania nie odpowiadają potrzebom chwili, a pożądane zachowania konsumenckie obserwowane przed erą koronawirusa w dużym stopniu zanikły.

Scenariusz trzeci, tzw. „Cepry nie chcą wracać”, zakłada optymalne działania rządu w walce z epidemią przy jednoczesnym całkowitym zaniku zainteresowania podróżowaniem wśród konsumentów.

Ostatni scenariusz, nazwany „Tłumione odrodzenie”, zakłada zbyt wolne i mało trafne regulacje prawne ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii przy jednoczesnym dużym optymizmie konsumenckim i znaczącym wzroście zainteresowania podróżami.

Według autorów opracowania, turystyka krajowa, będzie pobudzać się w pierwszej kolejności. Na plan pierwszy wysuną się takie formy turystyki jak aktywny wypoczynek i agroturystyka. Definicja turystyki zrównoważonej nabierze nowego znaczenia, poprzez nadanie bezpieczeństwu zdrowotnemu najwyższego priorytetu.

Z oczekiwanych scenariuszy wywiedziono rekomendacje dla regionalnej polityki turystycznej, dotyczące przeciwdziałania sytuacji kryzysowej oraz reaktywacji i wzmocnienia potencjału odbudowy i dalszego rozwoju oferty turystycznej w regionie.

W dokumencie zaproponowano ponad 20 działań adaptacyjnych, naprawczych lub przeciwdziałających niekorzystnym skutkom przewidzianym w scenariuszach. Wśród działań proponowane są kampanie oraz programy promocyjne i informacyjne, programy i działania wpierające branżę turystyczną poprzez szkolenia, wsparcie usług cyfrowych, inwestycje, itp.

Czytaj cały artykuł

Raport do pobrania.