Powrót

Konkurs na start-upy promujące turystykę wiejską

Konkurs na start-upy promujące turystykę wiejską

drewniany dom z otwartym oknem
Ogólnoświatowy konkurs na turystyczne start-upy operujące na wsiach ma na celu wesprzeć tych przedsiębiorców i przedsiębiorstwa, które mogą pomóc społecznościom wiejskim w wykorzystaniu gospodarczych i społecznych możliwości, które pojawią się wraz ze wznowieniem działalności turystycznej.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, osoby fizyczne lub prawne, które osiągnęły pełnoletność i posiadają zdolność prawną do zawarcia umowy. Przedstawione projekty muszą być zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ.

Celem konkursu jest wspieranie turystyki wiejskiej jako kluczowego narzędzia do walki z wyludnieniem, promowania integracji i zmniejszania regionalnych nierówności. Specjalistyczna agencja ONZ odnotowuje rosnące zainteresowanie wyjątkowymi i autentycznymi doświadczeniami turystycznymi, w tym turystyką przyrodniczą i związaną z ruchem na świeżym powietrzu. Ponieważ oczekuje się, że trendy ta te przybiorą na sile wraz ze wznowieniem działalności turystycznej, konkurs dla startupów poszukuje pomysłów, które pomogą zapewnić społecznościom wiejskim najlepsze warunki do czerpania z nich korzyści. Konkurs będzie również szukał takich projektów, które pomogą budować odporność społeczności wiejskich. 

Szczegóły są dostępne na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej pod linkiem.