Powrót

Kolejne ułatwienia z Funduszowego Pakietu Antywirusowego wchodzą w życie

Kolejne ułatwienia z Funduszowego Pakietu Antywirusowego wchodzą w życie

splecione dłonie osób dorosłych i dzieci

Rząd uruchamia kolejne działania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych ułatwi ich prowadzenie tym, którzy zostali dotknięci skutkami epidemii. Zaproponowane zmiany mogą dotyczyć około 3 tysięcy przedsięwzięć, które mają na celu wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Czytaj więcej