Powrót

Jurajski System Certyfikacji produktów i usług turystycznych

Jurajski System Certyfikacji produktów i usług turystycznych

skały we mgle
Startuje projekt Jurajskie Certyfikaty Jakości, o które mogą starać się podmioty działające na Jurze, a którym zależy na podniesieniu jakości swoich produktów i usług turystycznych oraz znaczącym wyróżnieniu się wśród innych ofert na rynku.

Wychodząc naprzeciw światowym trendom oraz rosnącej popularności działań mających na celu podnoszenie jakości produktów i usług turystycznych Związek Gmin Jurajskich przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi realizuje projekt pt. „Wdrożenie jurajskiego systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych jako głównego czynnika profesjonalizacji kadr turystycznych oraz podnoszenia jakości usług”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości produktów i usług turystycznych poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji, premiującej najlepsze z nich. Certyfikowane produkty i usługi zostaną oznakowane specjalnym logo i będą promowane zarówno w mediach elektronicznych, jak i za pomocą narzędzi tradycyjnych.

Szczegóły Projektu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Związku Gmin Jurajskich pod linkiem