Powrót

Informacje dla beneficjentów FE – Fundusze a koronawirus

Informacje dla beneficjentów FE – Fundusze a koronawirus

kobieta w masce chirurgicznej pracuje na komputerze

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-beneficjentow-fe

Ważne  informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków konkursowych oraz inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii, są dostępne na portalu Funduszy Europejskich.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

Zachęcamy również do systematycznego śledzenia stron internetowych instytucji, w których składali Państwo wnioski o dofinansowanie.