Powrót

Informacja dla Biur Podróży

Informacja dla Biur Podróży

litera i
Zmiany w wyliczaniu sum gwarancyjnych biur podróży.

W dniu 11 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy łagodzące jeden z warunków uzyskania przez organizatorów turystyki zabezpieczeń finansowych. Od teraz wysokość deklarowanego przez organizatora turystyki przychodu, stanowiącego podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo umowy ubezpieczenia, wynosi 30% przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019 (dotychczas minimalne sumy były wyliczane na podstawie 100% przychodu z roku poprzedniego). Złagodzenie warunków ma charakter czasowy, obowiązywać będzie w tym roku.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 648) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/648
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 649) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/649