Powrót

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

grafika przedstawiająca kobietę w masce chirurgicznej

Sejm przyjął tzw. specustawę funduszową - projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, która ułatwi prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE w nowej rzeczywistości oraz pozwoli na skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem.

Celem tej ustawy jest zwiększenie elastyczności dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych, a także ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie epidemii i ograniczenie jej skutków dla gospodarki. Czytaj więcej...

Informacje o specustawie znajdziesz w  Portalu Funduszy Europejskich 

Plakat o specustawie funduszowej