Powrót

Fundusze europejskie ratują zdrowie Małopolan

Fundusze europejskie ratują zdrowie Małopolan

Splecione dłonie trzech osób
Nowe karetki, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz rozwój usług medycznych w małopolskich szpitalach – to jedne z działań realizowanych w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Dwie pierwsze karetki wraz z pełnym wyposażeniem już trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego. Zakup wartych 1,2 mln zł ambulansów został dofinansowany ze środków unijnych. Więcej...

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wsparcie w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii koronawirusa na terenie naszego regionu otrzymał również Szpital Kliniczny im. Babińskiego w Krakowie. Więcej.

Natomiast specjalistyczny sprzęt jak przyłóżkowy aparat RTG, hełmy do wentylacji nieinwazyjnej oraz rękawice nitrylowe został dostarczony do małopolskich szpitali. O szczegółach możesz przeczytać tutaj.

Ponadto do powiatowych placówek zdrowia w subregionie tarnowskim trafi ponad 5,6 mln zł z unijnych środków rozdysponowanych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Za te pieniądze szpitalne oddziały wyposażone zostaną w niezbędne sprzęty i aparaturę. Szpitale w regionie otrzymają trzy nowe karetki pogotowia, kolejne dwie trafią do tarnowskiego pogotowia. 

Przypomnijmy, że na pakiet medyczny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przeznaczono 120 mln zł ze środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkładu z budżetu centralnego. W ramach całego pakietu 46 partnerów projektu – m.in. wojewódzkich i powiatowych szpitali oraz służb ratunkowych z Małopolski – otrzyma między innymi karetki, sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, urządzenia i środki do dezynfekcji, aparaturę do wyposażenie laboratoriów czy testy na badania w kierunku SARS-COV-2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.