Powrót

Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP - pożyczki z POIR na płynność firm z sektora MŚP

Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP - pożyczki z POIR na płynność firm z sektora MŚP

grafika wykresu na monitorze

Nowy fundusz pożyczkowy z POIR to narzędzie przygotowywane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego do w walki z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. Na ten cel przeznaczonych zostanie  400 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Nabór wniosków ruszy pod koniec kwietnia, pożyczki będą udzielane przez wybranych przez BGK pośredników finansowych do końca 2020 r.  Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, jak również  opcjonalnie na wydatki  inwestycyjne. Czytaj więcej...

Bieżące informacje dostępne są na stronie Tarcza Antykryzysowa oraz na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

plakat o nowym funduszu pożyczkowym z POIR