Powrót

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP)

grafika ozdobna dłonie na klawiaturze

Pomoc jest kierowana do organizacji pozarządowych i innych podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o te organizacje, którym spadły przychody z działalności statutowej w wyniku epidemii COVID-19. Sprawdź czy Twoja organizacja może skorzystać z pomocy antykryzysowej! Czytaj więcej...

plakat dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników NGO