Powrót

Certyfikat Dobrych Praktyk

Certyfikat Dobrych Praktyk

trzy dłonie wskazują na mapie Europy Polskę
Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych.

Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.

Od kwietnia do końca czerwca do projektu zgłosiło się już ponad 2350 firm i organizacji, deklarując zapewnianie usług zawartych w katalogu dobrych praktyk, a 343 z nich otrzymało już Certyfikat Dobrych Praktyk potwierdzony przez Polską Organizację Turystyczną. Uczestnicy programu wyróżnieni certyfikatem są oznaczani na mapie bezpiecznych obiektów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego, dostępnej na stronie Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymują prawo do korzystania z logo certyfikatu w celu promocji swojego obiektu i komunikacji świadczonych usług.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie certyfikat.pot.gov.pl

Przedsiębiorcy znajdą tam:

  • formularz zgłoszeniowy, 
  • korzyści z przystąpienia do projektu
  • zbiór dobrych praktyk

Każdy z podmiotów, który zgłosi się do projektu oraz, który weźmie udział w obydwu planowanych w ramach projektu działaniach i będzie realizował program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów i norm bezpieczeństwa, otrzyma Certyfikat Dobrych Praktyk. Uczestnicy projektu zostaną dodatkowo wyróżnieni w publikacji Katalog Dobrych Praktyk, oznaczeni na mapie projektu podmiotów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymają prawo do korzystania z logo certyfikatu w celach promocyjnych i komunikacyjnych. Uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne. 

Duże zainteresowanie przedsiębiorców skłoniło organizatorów do przedłużenia terminu zgłoszeń do końca sierpnia 2021 r.