Powrót

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej!

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej!

osoba pracująca przy laptopie oraz robiąca notatki
Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”.

Celem projektu grantowego jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą działania jest udzielanie przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Regulamin udzielania grantów oraz wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Multimedia