Powrót

Analiza wpływu COVID-19 na europejski rynek spotkań

Analiza wpływu COVID-19 na europejski rynek spotkań

otwarty laptop na ekranie którego są wykresy matematyczne

Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe) opublikował wyniki badania wpływu koronowirusa na europejską branżę spotkań.  Analiza przygotowana przez Tourism Economics - Oxford Economics ma na celu stworzenie konstruktywnego opisu procesu wychodzenia sektora spotkań i konferencji z kryzysu oraz opracowanie trzech możliwych scenariuszy odzwierciedlających zakres oddziaływania obecnej sytuacji. Uzupełnienie badań europejskich stanowi raport dotyczący Polski. Więcej