Powrót

500 milionów złotych na szybką pomoc dla instytucji opieki

500 milionów złotych na szybką pomoc dla instytucji opieki

grafika dłonie ustawione naprzeciwko siebie a w środku para starszych osób w bańce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączyło do Funduszowego Pakietu Antywirusowego zestaw działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Projekty będą finansowane w ramach programy Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej...