Powrót

500 milionów złotych dla gospodarki z kolejnego programu pomocowego MFiPR

500 milionów złotych dla gospodarki z kolejnego programu pomocowego MFiPR

grafika ozdobna wykres na monitorze

Nowy program pomocowy w formie rozporządzenia, który umożliwi udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami pandemii spowodowanej przez koronawirus, otrzymał akceptację Komisji Europejskiej. Budżet programu to 500 milionów złotych. Chodzi o rozporządzenie MFiPR w sprawie udzielenia pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki zmagającej się ze skutkami pandemii COVID-19 (tj. ze środków funduszy na lata 2007 – 2013, które zostały zwrócone).

plakat 500 mln

Co zmienia rozporządzenie? Zobacz...