Powrót

325 mln zł na walkę ze skutkami pandemii - propozycja Małopolski zatwierdzona przez Komisję Europejską

325 mln zł na walkę ze skutkami pandemii - propozycja Małopolski zatwierdzona przez Komisję Europejską

męska dłoń pisząca na kartce
Komisja Europejska zatwierdziła propozycję Małopolski, by przeznaczyć 325 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na walkę ze skutkami pandemii w regionie.

Zarząd Województwa planuje uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców na utrzymanie generowanych w firmach etatów. Wstępne ustalenia mówią o środkach unijnych w wysokości 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat – tzw. Bon Rekompensacyjny. Wsparcie będzie przeznaczone dla wszystkich tych podmiotów, w których na moment aplikowania było zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przyjęto również wstępne założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl w zakładce Fundusze a koronawirus lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16. Czytaj więcej.

Zobacz na co mogą liczyć przedsiębiorcy.