Powrót

3 miesiące więcej na publikację sprawozdań za 2019 rok

3 miesiące więcej na publikację sprawozdań za 2019 rok

grafika ozdobna

NGO mają więcej czasu na zamieszczenie sprawozdania z 2019 roku w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Zamiast złożyć dokument do 15 lipca br., mogą to zrobić do połowy października br. Decyzję o przedłużeniu terminu podjął Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Więcej...