Powrót

„Bezpieczny Dom” – projekt realizowany w ramach pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

„Bezpieczny Dom” – projekt realizowany w ramach pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

grafika ozdobna dłonie obejmujące dom

„Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Realizacja przedsięwzięcia zapewni poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wesprze rodzinę i pieczę zastępczą oraz zakłady opieki długoterminowej w naszym regionie. Kwota 17,6 mln zł, które pozwolą zrealizować projekt, pochodzi z Funduszy Europejskich (15 mln zł), a pozostała część z budżetu państwa (1,3 mln zł) oraz z innych źródeł. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach realizacji pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Więcej...