Powrót

Zwrot wpłat na turystyczny fundusz gwarancyjny

Zwrot wpłat na turystyczny fundusz gwarancyjny

grafika męskie dłonie trzymają tablet
W związku z epidemią koronawirusa biura podróży mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy wpłaconych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), możliwy jest zwrot przedsiębiorcom turystycznym wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, gdy:

  1. podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.), lub
  2. organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

przy czym odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy.

Szczegółowe informacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów jakie trzeba przesłać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, aby uzyskać zwrot składek, można znaleźć na stronie.

Odtwórz Odtwórz