Powrót

Rozstrzygnięcie naboru na bony rekompensacyjne

Rozstrzygnięcie naboru na bony rekompensacyjne

laptop i komputer leżący na stole

Zakończona została ocena projektów do dofinansowania w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Według informacji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, wybrano do dofinansowania 3 078 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 179 118 000,00 zł.

W ramach Typu A oceniono pozytywnie 1 536 wniosków  na łączną kwotę 80 064 000,00 zł co stanowi 80,79 % alokacji na typ A. Wszystkie wnioski z typu A znajdują się na liście podstawowej wniosków wybranych do dofinansowania i uzyskają dofinansowanie.

W ramach Typu B oceniono pozytywnie 2 923 wnioski na łączną kwotę 170 676 000,00 zł, co stanowi 172,29 % alokacji na typ B. Na liście podstawowej wniosków wybranych do dofinansowania w typie B znajduje się 1 542 wniosków  na łączną kwotę 99 054 000,00 zł, co stanowi 99,96% alokacji na typ B, natomiast na liście rezerwowej znajduje się 1 381 wniosków z typu B.

Listy ocenionych wniosków dostępne są tutaj

Odtwórz Odtwórz