Powrót

Poparcie dla opracowania sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.

Poparcie dla opracowania sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.

walizka turystyczna
Skierowanie apelu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Premiera i Rządu RP o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki oraz przyjęcie raportu o stanie województwa małopolskiego to niektóre ważne tematy poruszone podczas XXI sesji w trybie zdalnym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego wobec wielkiego zagrożenia skutkami COVID – 19 dla sektora turystycznego poparł Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP o wprowadzenie przez Rząd RP sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki, mającej na celu wsparcie branży turystycznej w tym trudnym dla niej okresie.

Pandemia koronawirusa COVID-19 niespodziewanie i z impetem uderzyła w nasze zdrowie i naszą gospodarkę oraz prawie wszystkie państwa na świecie. Dzisiaj mierzymy się z globalnym kryzysem, który łącznie z jego dotkliwymi następstwami może potrwać nawet kilka lat. Turystyka to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, z dużą perspektywą na dalszy rozwój, który w wyniku pandemii COVID-19 znalazł się na skraju upadku. W poprzednich latach, również dzięki wzrostowi popytu na rynku wewnętrznym, turystyka była jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki z udziałem PKB w ostatnich latach zbliżającym się do 7% i zatrudniającym 700 tysięcy pracowników. Sektor ten jest także ściśle powiązany z innymi gałęziami gospodarki, w tym m.in. przemysłem czasu wolnego, przetwórstwem spożywczym, transportem, handlem – spadki w turystyce bezpośrednio przekładają się na spadki w innych branżach.

Małopolska jest zagłębiem turystyki - największym turystycznym regionem Polski, posiadającym wciąż bardzo duży potencjał wzrostowy. W 2019 r. Małopolskę odwiedziło 17 860 000 osób, w tym 3 780 000 gości z zagranicy. Turystyka generuje ok. 9% PKB naszego województwa oraz daje pośrednie i bezpośrednie zatrudnienie dla co najmniej stu tysięcy pracowników. Turyści w Krakowie w ubiegłym roku zostawili aż 7 mld zł, co stanowiło znaczną część przychodów wielu firm i dochodów samorządu, którego roczny budżet wynosi prawie 6 mld. Przed pandemią Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach miesięcznie obsługiwał 700 tysięcy pasażerów, w kwietniu 2020 tych pasażerów było 52 …

Przychody z turystki to bardzo istotna sprawa dla budżetów małopolskich samorządów. Małopolska dzięki swoim unikalnym walorom jest atrakcyjna turystycznie przez cały rok -dynamicznie rozwija się turystyka pielgrzymkowa (największe centrum takiej wielomilionowej turystyki w Europie obok Fatimy i Lourdes), biznesowa, zdrowotna i uzdrowiskowa. Spośród innych produktów turystycznych warto także podkreślić turystykę miejską, kulturową, turystykę rekreacyjną i specjalistyczną, turystykę wiejską i agroturystykę, turystykę tranzytową i przygraniczną. W działania mające na celu wydłużenie sezonu turystycznego aktywnie włącza się samorząd terytorialny wszystkich poziomach finansując strategiczną dla branży turystycznej rozbudowę infrastruktury turystycznej i rewitalizację zabytków, szlaki turystyczne.

Wiele państw europejskich dla których turystyka to ważna gałąź gospodarki podejmuje działania w celu ochrony przedsiębiorstw i miejsc pracy. Dlatego zasadne jest również w Polsce uruchomienie ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.  

Czytaj całość artykułu  

Odtwórz Odtwórz