Powrót

Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

stół konferencyjny i krzesła
736,5 mln zł na walkę z COVID-19 i jej skutkami

Pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich to: 120 mln zł dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią, 230,5 mln zł dla przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy, 111 mln zł na płynnościowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty finansowe. Drugi etap Tarczy to 175 mln zł, które zbudują pakiet społeczny i edukacyjny. Środki zostaną przekazane na wsparcie placówek opieki całodobowej oraz zakup technologii i sprzętu do zdalnego nauczania. Kolejnym, trzecim etapem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej będzie pakiet rozwoju opiewający na kwotę 100 mln zł, w ramach modułu rewitalizacji. Te środki - w łącznej wysokości 736,5 mln zł - zostały przekazane przez Zarząd Województwa Małopolskiego na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej gospodarki oraz wsparcia mieszkańców. Pochodzą one z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Podsumowanie zrealizowanych i planowanych zakupów oraz mechanizmów wsparcia dla biznesu wdrażanych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej:

Pakiet medyczny

Dzięki pakietowi medycznemu, stanowiącemu I etap Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, do 46 partnerów projektu m.in. wojewódzkich i powiatowych szpitali oraz służb ratunkowych docelowo mają trafić m.in. karetki, sprzęt medyczny, środki do dezynfekcji, wyposażenie obiektowe i budowlane oraz laboratoryjne o łącznej wartości ok. 120 mln zł. Pozostałe środki (6 782 426 zł) zostaną przeznaczone zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem m.in. na zakup przez Województwo Małopolskie wyrobów medycznych jednorazowego użytku, w szczególności gogli, maseczek, rękawiczek, kombinezonów, przyłbic, fartuchów – czyli tych materiałów, które zużywane są codziennie i wymagają częstego uzupełnienia.

Pakiet przedsiębiorczości

W ramach drugiego z pakietów Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, począwszy od 7 maja przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią mogą składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie zatrudnienia w firmach – tzw. Bon Rekompensacyjny. Na tę formę wsparcia dla biznesu przeznaczono łącznie ponad 198 mln zł ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.  W związku z ogromną ilością wniosków, które już wpłynęły za pośrednictwem generatora wniosków (uruchomionego na stronie www.tarcza.malopolska.pl), środki przeznaczone na realizację tego pakietu mogą zostać  zwiększone.

Pakiet płynności finansowej

W ramach pakietu płynności finansowej, małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu pandemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach (od 30 kwietnia). Na ten mechanizm wspierający dla małopolskich firm przeznaczono ze środków unijnych w sumie aż 111 mln zł. Nowa oferta unijnych pożyczek została udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (lista instytucji finansujących znajduje się na stronie internetowej banku ).

Pakiet społeczny i edukacyjny

Pakiety społeczny i edukacyjny powstały w ramach II etapu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i stanowią kolejne ogniwa łagodzące skutki pandemii koronawirusa. W ramach pakietu społecznego środki trafią do placówek opieki całodobowej, w tym m.in. do domów pomocy społecznej. Wsparcie dotrze zarówno do placówek publicznych, jak i niepublicznych. Kolejne kwoty zostaną przeznaczone na nauczanie zdalne, pomocne w nowoczesnej metodzie edukacji. Zaplanowano zakup technologii i sprzętu do nauki dla uczniów szkół podstawowych. Suma powyższych pakietów jest składową puli w wysokości 175 mln zł.

Pakiet rozwoju

W ostatnim III etapie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostanie uruchomiony pakiet rozwoju, który pozwoli m.in. na działania związane z rewitalizacją małych małopolskich miast i miasteczek, co będzie istotnym elementem ożywiania regionalnej gospodarki. 

Więcej...

 

Odtwórz Odtwórz