Powrót

Komunikat dla Beneficjentów

Komunikat dla Beneficjentów

kobiece dłonie trzymają tablet
Komunikat dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach POWER.

w dniu 30 marca br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjął uchwałę w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację projektów.  

Czytaj więcej... 

 

Odtwórz Odtwórz