Powrót

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia ze środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19. Składanie wniosków od 15 czerwca br.

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia ze środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19. Składanie wniosków od 15 czerwca br.

trzy monitory komputerowe
W sumie 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła na wsparcie firm w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie musi wykazać, że obroty jego organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku. W ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza że nie muszą wykazywać wkładu własnego.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca br., lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Więcej informacji.

Źródło. 

Odtwórz Odtwórz